سپهر

1 کالا

  • آمالگام کپسولی سپهر

    شروع از : 1,035,000 تومان
    این محصول در انواع گوناگونی از کپسول ها و بسته بندی ها که به شرح زیر است تولید میشود . آمالکپ ( آمالگام کپسولی ) 1 واحد آمالکپ ( آمالگام کپسولی ) 2 واحدی آمالکپ ( آمالگام کپسولی ) 3 واحدی آمالکپ ( آمالگام کپسولی ) 5 واحدی