طیف ساز

1 کالا

  • ظهور و ثبوت

    365,000 تومان
    خرید داروی ظهور و ثبوت برند طیف ساز | داروی ظهور و ثبوت طیف ساز برای ظهور و ثبوت فیلم رادیولوژی مورد استفاده قرار می‌گیرد. فرآیند ظهور و ثبوت با این دارو حدود ۳۰ ثانیه است که برای ظهور ۱۵ ثانیه و برای ثبوت ۱۵ ثانیه زمان می‌برد. نسبت رقیق سازی این محصول یک به سه بوده و در دمای ۲۰ تا ۲۵ درجه سانتی گراد باید نگهداری شود. این…