Cavex

2 کالا

 • موم

  موم بایت ورقه ای cavex

  برای قیمت تماس بگیرید
  ترکیب ایده آلی از پارفین، میکرو وکس و موم زنبورعسل می‌باشد. موم قرمز Cavex برای پروتزهای پارستیل مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • cavex

  لورالیت cavex

  برای قیمت تماس بگیرید
  برای قالبگیری دهان بیماران فاقد دندان مورد استفاده قرار می‌گیرد