فیلم رادیوگرافی

1 کالا

  • فیلم رادیوگرافی کداک

    ۹۵۰,۰۰۰ تومان
    در حال حاضر سیستم فیلم های رادیوگرافی کداک بخشی از CareStream Dental شده است اما هیچ تغییری در محصولات آن ایجاد نشده است و عالی ترین کیفیت و نتیجه را برای تمامی طرفداران خود تضمین می کند.   مدل های مختلف فیلم رادیوگرافی Carestream Dental حتی اسم یکسانی با فیلم های رادیوگرافی کداک دارند: ۱. Insight از نوع F-Speed و کاهش ۶۰ درصدی میزان دوز اشعه و مدت زمان تشعشع…