اچ پرسلن Bisco- PORCELAIN ETCHANT

برای قیمت تماس بگیرید

آخرین بروزرسانی : ۲۳ تیر, ۱۴۰۲

بررسی اجمالی محصول

ستفاده از غلظت 9/5% PORCELAIN ETCHANT فقط زمان اچ را کاهش می دهد.اسید هیدروفلوریک9/5% که با افزایش سطح پرسلن سبب افزایش باندینگ بین پرسلن و سمان می شود، اثر آن مشابه سند بلاست بوده ولی تاثیر آن بیشتر و قابل کنترل است.

نقد و بررسی : اچ پرسلن Bisco- PORCELAIN ETCHANT

عرضه به صورت سرنگ های ۵ گرم
اسید هیدروفلوریک ۹/۵% که با افزایش سطح پرسلن سبب افزایش باندینگ بین پرسلن و سمان میشود، اثر آن مشابه سند بلاست بوده ولی تاثیر آن بیشتر و قابل کنترل است.
این اسید قادر به اچ میکروسکوپی پروتز های فلدسپاتیک نیز میباشد.