شناساگر پوسیدگی Caries Detectorمروابن

شناساگر پوسیدگی Caries Detectorمروابن

برای قیمت تماس بگیرید

آخرین بروزرسانی : ۴ فروردین, ۱۴۰۳

نقد و بررسی : شناساگر پوسیدگی Caries Detectorمروابن

شناساگر تشخیص پوسیدگی دندان
تشخیص عاج پوسیدگی برای آماده سازی حفره
حذف بهینه عاج پوسیدگی عفونی
حفظ بهینه عاج سالم و قابل معدنی شدن مجدد،
جلوگیری و به حداقل رساندن آسیب تصادفی پالپ
هر بسته حاوی یک سرنگ ۳ میلی لیتری