گلاس آینومر ترمیمی نوری شرکت جی سی GC – Fuji II LC Gold :

گلاس آینومر ترمیمی نوری شرکت جی سی GC – Fuji II LC Gold :

1,420,000 تومان

آخرین بروزرسانی : ۳۱ تیر, ۱۴۰۲

نقد و بررسی : گلاس آینومر ترمیمی نوری شرکت جی سی GC – Fuji II LC Gold :

دارای پایه استرنتیوم بوده، بطوری که استرنتیوم موچود در این محصول مشابه کلسیم عمل کرده و با شکل گیری استرنتیوم هیدروکسی و استرنتیوم فلوروآپاتیت باعث می شود تا بازسازی داخلی ساختار دندان صورت گیرد .