اینسترومنت

اینسترومنت

اینسترومنت های دندانپزشکی

افزایش طول عمر کاربردی اینسترومنت های دندانپزشکی با رعایت اصول نگهداری مناسب!!! امروزه خرید اینسترومنت های دندانپزشکی بدلیل افزایش نرخ ارز بسیار گران قیمت شده است و باید از آن ها نگهداری و مراقبت بیشتری شود، به همین دلیل یادگیری … ادامه مطلب

0 نظرات