ا

اینسترومنت

اینسترومنت های دندانپزشکی

افزایش طول عمر کاربردی اینسترومنت های دندانپزشکی با رعایت اصول نگهداری مناسب!!! امروزه خرید اینسترومنت های دندانپزشکی بدلیل افزایش نرخ ارز بسیار گران قیمت شده است و باید از آن ها نگهداری و مراقبت بیشتری شود، به همین دلیل یادگیری … ادامه مطلب

0 نظرات